Referensprojekt

Aftonbladet

jlkonsultab.se på aftonbladet.seJL Konsult AB har under 2014 deltagit i förvaltning och vidareutveckling av sveriges mest välbesökta nyhetssajt www.aftonbladet.se.

Handelsbanken

shbJL Konsult AB har sedan 2010 varit delaktig i ett flertal projekt inom Handelsbankens IT-avdelning rörande klientarkitektur och klientramverk.

Senaste projektet har bestått i att utveckla Handelsbankens nya internettjänst för privatkunder. Den nya tjänsten togs i drift i februari 2013.

Områden: webb, klientarkitektur, JavaScript, HTML5, CSS3

SJ.se

sj.seJL Konsult AB hade tillsammans med tidigare partnerbolaget Biltmore huvudansvar för förvaltning och vidareutveckling av resesajten SJ.se. Förvaltningsarbetet togs över 2005 då den nuvarande sajten togs i drift. Arbetet drevs med framgång fram till 2010.

I arbetet ingick bl a att parallellt förenkla serverarkitekturen, förvalta befintlig applikation, vidareutveckla nya tjänster som SJ Prio och Internet Ombord samt byte av driftmiljö från en IBM-baserad plattform till en motsvarande Open Source-lösning

Områden: arkitektur, systemutveckling och configuration management

WordPress

JL Konsult AB utvecklar webblösningar åt företag i verktyget WordPress. Utveckling av responsiva teman, plugins mm

Exempel på responsiva WordPress-lösningar

Belatchew Arkitekter

belatchew.com

rba-mobile+site-w620

CFP Reformwatch

cfp-reformwatch.eu

cfp-mobile+site-w620

Barnhemmet.se

barnhemmet.se

barnhemmet-mobile-site-w620

Betalningslösningar

Vi har erfarenhet av integrationsprojekt med bl a Payson, Paynova och MO SMS.
Exempel på lösningar vi varit delaktiga i:

Paynova-baserad betalfunktion på SJ.se
Payson-baserad betalfunktion på barnhemmet.se
MO-SMS-baserad betalfunktion på barnhemmet.se